haber
HABER ARAMA
Web Haber     haber ara
Anasayfa
Türkiye
Siyaset
Spor
Teknoloji
Dünya
Ekonomi
Sağlık
Yaşam
Sanat
Eğitim
Ekonomi haberleri

2010 Vergi Affı Neleri Kapsıyor

Vergi affı kanunu ile borçlar nasıl ödenecek?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Vergi affı sonrası borç yapılandırma planına göre vatandaş borcunu 36 aya ka

18 Kasim 2010 17:59
2010 Vergi Affı Neleri Kapsıyor

Reklamlar

Vergi affı kanunu ile borçlar nasıl ödenecek?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Vergi affı sonrası borç yapılandırma planına göre vatandaş borcunu 36 aya kadar vadelendirerek ödeyip bunlardan kurtulacak. Vergi affı tüm düzenlemeleri ve Ali Babacan'ın açıklamaları için tıklayın,

Vergi affı kanunu ile borçlar nasıl ödenecek?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Vergi affı sonrası borç yapılandırma planına göre vatandaş borcunu 36 aya kadar vadelendirerek ödeyip bunlardan kurtulacak. Vergi affı tüm düzenlemeleri ve Ali Babacan'ın açıklamaları için tıklayın, işte kim borcunu nasıl ödeyecek?



Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına maliye, gümrük müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB'lerin girdiğini belirterek, tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010'dan, SGK primlerinde Haziran 2010'dan önceki dönemin kapsamda olacağını, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010'dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydetti. 2010 yılına ilişkin 31 Temmuz 2010 tarihinden önce tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi de kapsama dahil olacak. Ancak sigara cezaları kapsam dışı.

Vergi ve Prim Affı Kapsamı

SGK Primi Alacaklarında Son Tarih 30 Haziran

SGK primi alacakları açısından Haziran 2010 ve önceki aylara ait işveren ve sigortalalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi de yapılandırılan alacaklar arasında yer alacak. İsteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortalarına ilişkin primler, yaşlılık, emekli aylığı ve malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken SGK destek primleri ve SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı da 30 Haziran 2010’a kadar olan dönemle sınırlandırıldı.

30 Haziran 2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ve 31 Temmuz 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları da bu çerçevede değerlendirilecek.

Elektrik ve Su Alacaklarında 31 Temmuz Öncesi Kapsamda

Elektrik ve su alacakları açısından 31 Temmuz öncesi ödenmesi gerekenler yeniden yapılandırmadan yararlanacak. TOBB ve bağlı odaların aidatları açısından hazırlanan tasarının yürürlüğe girmesinden önce ödenmesi gereken aidatlar, diğer alacaklar açısından 31 Temmuz 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde kanun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmememiş olanlar af kapsamına girecek.

Sigara cezaları kapsamda değil

Sigara ve trafik cezalarının yeniden yapılandırma kapsamında olup olmadığının sorulması üzerine de Babacan, trafik cezalarında, cezanın ana parasını bugüne enflasyonla getirdiklerini, ancak sigara cezalarının şu an itibariyle yeniden yapılandırmanın kapsamı dışında olduğunu bildirdi.

Düzenlemenin tasarı aşamasında olduğunu bunun bir de Meclis süreci bulunduğunu anlatan Babacan, bunun Meclis’te görüşülmeye başlamasının bir kaç hafta süreceğini, Plan Bütçe Komisyonu gündemine girmesinin dahi bütçenin bitmesinin ardından olacağını ifade etti.

Bu süreç içerisinde yeni öneriler gelebileceğini, bazı ufak tefek unsurların çıkabileceğini, başka unsurların gidebileceğini, Meclis’te de komisyon aşamasında genel kurul aşamasına bunun kapsamlı tartışılacağını söyledi.

İhtilaflı Kamu Alacakları

İhtilafın bulunduğu safhaya göre, alacak asıllarının yüzde 50’si veya yüzde 20’si, asla bağlı olmayan cezaların yüzde 25’i veya yüzde 10’u, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar, bunların hepsi toplanıp ödenecek. Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, gecikme cezası, gecikme faizi, gecikme zammı faiz geliri alacaklarından da vazgeçiliyor. SGK’nın prim alacak asıllarında herhangi bir indirim yapılmıyor. İdari para cezalarının yüzde 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezalarının yerine TEFE/ÜFE güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ve bunların toplamı belirlenecek ve bu tutar ödenecek.

İnceleme Tarhiyat Aşamasındaki Alacaklar

İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklarda, başlanmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen verginin yüzde 50’si, gecikme faizinin güncelleme oranı esas alınarak tutar hesaplanacak ve ödenecek. Kalan alacak asılları ile vergi cezaları ile gecikme faizi alacaklarından vazgeçilecek. Yani inceleme ve tarhiyat safhasında mükellefler böyle bir şeye başvururlarsa bu imkanlardan yararlanmış olacaklar.

Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin, tahakkuk eden vergilerinin tamamı, pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın hepsini ödemeleri halinde, vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden de vazgeçilmiş olacak. Gümrük vergilerinde de aynı esaslar öngörülüyor. Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere de bildirimde bulunma imkanı getiriliyor. Sadece beyanname vermiş ve ödeyememiş vatandaşlar değil, beyanname vermemiş vatandaşlara da beyanname imkanı sağlanıyor. Bu durumda, ödenmesi gereken vergilerin tamamı ile o günden bugüne kadar enflasyon ile güncellenmiş rakam tahsil edilecek.

Matrah ve Vergi Artırımı

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, KDV açısından mükelleflerin 2006-2009 yıllarına ait yeni bir bir matrah bildirimi, bir bakıma eskiden vermiş oldukları beyannamenin üzerine ilave matrah bildirmeleri durumunda, ilave ödedikleri vergi ile beraber, bu vergi türleri ile ilgili inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklar.

Stok Beyanı ve Varlık Barışı

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alma imkanı getiriliyor. Aynı zamanda kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan mallar ve kasa mevcutları için düzeltme imkanı sağlanıyor. Böylece stoklar, hatta demirbaşlar, nakit, defterde görünen ile gerçek durum farklı ise mükelleflere gerçek durum ile kayıtları eşleme imkanı sağlanıyor. Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerler üzerinden belli bir oranda vergi ödemeleri halinde, herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacak.

Vergi ve Prim Affına Nasıl Başvurulacak ?

Bununla ilgili kanun çıktıktan sonra vatandaşların öncelikle yazılı başvuruda bulunması ve bununla ilgili devam eden davalardan vazgeçmesi gerekecek. Bakan Babacan, ödemelerin süresinde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Babacan, şöyle devam etti: "Ödemeler derken cari yükümlülüklerin. 'Ben eski borcumu yapılandırayım, yeniden borç takayım', böyle bir şey yok. Yani vergi ödemeleri günü gününe tam yapılacak ve bu kanundan yararlanılacak. Eğer vergi ödemelerinde bir aksama olursa, o zaman bu kanunun verdiği imkanlar ortadan kalkmış oluyor. Tekrardan yüksek alacaklara dönmüş oluyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Taksit süresince bu geçerli olacak. Uygulama kapsamında 36 aya kadar günlük ödemelerin de zamanında yapılması gerekiyor. O arada bir aksilik çıkarsa biz bu yeniden yapılandırmaya tekrar başa sarmış olacağız ve bir bakıma ilk hale dönmüş olacağız. Bu önemli bir ayrıntı. Vatandaşların dikkat etmesi gerekir."

Taksit Uygulaması Nasıl Olacak ?

Ödemelerin zamanında yapılmasının önemini vurgulayan Bakan Babacan, taksitlerle ilgili "küçük toleranslar" getirdiklerini de belirtti. Babacan’ın verdiği bilgiye göre, başvuruların, kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Kanunun TBMM’den ne zaman çıkacağına ilişkin kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığına işaret eden Babacan, "Söz gelimi, aralık ayında çıkarsa, şubat ayının sonuna kadar başvurulması gerekiyor, kanun bir ay sarkarsa, başvurular mart ayının sonuna kadar yapılabilir" dedi. Ödemelerin peşin veya taksitli yapılabileceğini anlatan Bakan Babacan, genel prensip olarak taksitler üst üste çakışmaması için 2 ayda bir taksit ödeme prensibi getirdiklerini, kurum ödemelerinin çakışmayacağını söyledi. Toplam 36 ayda 18 taksitte ödemeler yapılabileceğini bildiren Babacan, vergi borçlarının kredi kartına taksit olarak yansıtılması imkanı da getirdiklerini açıkladı. Bu yasa çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile protokol yapan bankalar ve bu bankaların kartına sahip olan vatandaşlar bu uygulamadan yararlanabilecek. Ödemelere, SGK alacakları için, kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 4. aydan, diğer kurum alacakları için ise kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 3. aydan itibaren başlanacak. Babacan, "Alacağın aslını bugüne kadar enflasyon ile getirdik; bu rakam, peşin ödeme için uygulanacak rakam. İlk ay öderse borcu kapanır. Buna taksit yapmak istiyorsa, 6 taksitte yapılacak ödemeler için bu alacağı 1,05 katsayısı ile çarpıyoruz. 6 taksit demek 12 ay demek. 9 taksitte ödeme yapacaksa 1,07 katsayısı ile; 12 taksitte (2 yılda) ödeme yapacaksa 1,10 katsayısı, 18 taksitte (36 ay) ödemek isteyenlere ise borcu 1,15 ile çarpıyoruz. Peşin ödemek daha avantajlı olacak. Taksitlendirirken küçük katsayılarla peşin ödeme ile taksitle ödeme arasında adalet sağlamış oluyoruz" dedi.

facebook Twitter Bookmark digg it digg it Google kaydet!

 Yukarı Çık
Baslik:
Metin: /500


44 Yorum ___________________________________________________________________
yazık bizlere

bu kadar namuslu. fakat borçlu olan bizlere yaşama şansı verilmeyecek arkadaşlar..ne 36 ay vadeyle bu borcları odeyebiliriz nede sırtımızdan bu devlet iner.. .borçlarını ödemek isyteyenlerde boyle ızdırap çektiriliyor.. oysa isteğe baglı uzun vade taksitlendirme yapsalar ne olurki.hem işimizi yürütürüz hem borçlarımızı öderiz..bu devlet bizim değilmi??kaçmıyoruz.sahtecilik yapmıyoruz suçumuz bu mu??36 ayda hem taksitleri hem faal olan işyerlerimizin yeniden gelecek vergileri nasıl ödeyebiliriz??bu ekonomik şartlarda bunu yapabilecek olanlara helal olsu dıyeceğim.ama bılıyorumkı benım gıbı %95 ınsan bunları geri odeyemeyecek.. yazık bizlERE...
20 Aralik 2010 01:07 | Yukarı Çık
Borç yapılandırmasında toplumun değişik kesimlerin.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına konu alacaklar kapsamına Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarının dahil edilmesini isteyenler, platform oluşturdu. Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında detaylar şekillenmeye başladı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısında Meclis sürecinde de önemli değişiklikler olacağı belirtiliyor. Borç yapılandırmasında toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler doğrultusunda kapsam genişletiliyor. Yeniden yapılandırma taslağına ilave edilmesi istenen bir diğer düzenleme ise Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına gelecek af ile ilgili. Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre Vakıflar İdaresine borcu olanlar da, tıpkı diğer alacaklarda olduğu gibi borcun aslının tahsil edilmesi kaydıyla enflasyon oranında yeniden hesaplanarak taksitlendirilebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün binlerce kiracısının idareye olan borç tutarının anaparası enflasyon oranında yeniden hesaplanarak taksitlendirilebilecek.
18 Aralik 2010 17:36 | Yukarı Çık
bilmeden naylon fatura

sayın bakanım neden naylon fatura anında maliye mudahale etmiyor vergi mükeline sizin getirdiğiniz fatura naylundur demiyorda 2sene sonra teşhis ediyor anlamıyorum bu yüzden iflas etim şuoanda işsiz ve açım dağamı çıkayım
18 Aralik 2010 16:33 | Yukarı Çık
BEN SUCSUZUM

İNSALLAH BENİM DERDİMEDE ÇARE BULUNUR....BEN 2004 KASIM AYINDA EVLENDİM.EŞİM 2005 YILINDA İŞ YERLERİNİ BENİM ÜZERİME YAPTI.BASIMIZA BIR SURU İŞLER GELDİ.İŞYERLERİNİ İŞLETMEYE VERDİ.İŞLETMEYE VERDİĞİ KİŞİLER HİC BIR BORCU ODEMEMISLER.NEDE BIZE ODEME YAPTILAR.ESIM BORCLARI ODEMEK ICIN UGRASTI AMA O KADAR COK BORC CIKTI KI BENIM BORCLARI ODEYEMEDI VE IFLAS ETTI.KAGITTA BEN IFLAS ETTIM.5 SENEDIR BENIM HAYATIM ZINDAN OLDU...BU BORCLAR BENIM PSIKOLOJIMI TAMAMEN BOZDU..HAYATIMDAN VAZGECTIM.ESIM CEK YUZUNDEN 3 AY HAPIS CEZASI ALDI.ICERDE YATARKEN KALPTEN AMALIYAT OLDU.BEN NE YAPACAGIMI SASIRDIM...IS ARADIM BULAMADIM..EVET ESIME COK KIZDIM SINIRLENDIM KENDIME DAHA COK KIZDIM BU KADAR MI CAHILDIM...CAHILMISIM..BILEMEDIM...ESIM CEZA EVINDEN CIKTIKTAN SONRA KIRAMIZI BILE ODEYEMEDIK VE EN SONUNDA EVIMIZI DAGITTIK...ESIM 2 AY KADAR SOKAKLARDA YATTI BEN BIR BABAMIN YANINDA BIR ABIMIN YANINDA YASAMAYA CALIŞIYORUM...ESIM DAHA SONRA ARKADASININ YANINA GITTI ORADA KALIYODU..KALDIGI ARKADASININ SANTIYESINDEYDI..ORADA ESIMI GORENLER ONU ALIP BASKA BIR YERE GOTURMUSLER..7 AYDIR AYRIYIZ ARAMIZDA BOZUK ARTIK.BU BORCLAR YUZUNDEN VE ESIM BU YASADIKLARINI ARTIK KALDIRAMAZ DURUMA GELDI..BEN DELIRECEGIM YAKINDA.LUTFEN BEN SUCSUZUM,KURBAN OLDUM.BENIM DAHA ONCE HIC BORCUM YOKTU.2005 YILINA KADAR BENI ARASTIRIN.5 KURUS BORCUM YOKTU..AMA SIMDI BORC BATAGINDAYIM.AILEME KARSI BOYNUM BUKUK.O CESARETLI KORKMAYAN BEN BIR POLIS GORDUGUMDE KORKUYORUM.TAKIM ELBISELI BIRINI GORDUGUMDE HACIZ MEMURUMU ACABA DIYE KORKUYORUM.KALBIM YERINDEN CIKACAK GIBI OLUYOR.BEN NE HACIZ NE KARAKOL NE ADLIYE BILIRDIM...BENI LUTFEN AFFEDIN.BU UZERMDEKI KOCAMAN YUK KALKSIN ARTIK.BASIM ONDE GEZIYORUM.ARTIK BASIM DIK GEZEYIM LUTFEN.BENIM SUCUM YOK.
18 Aralik 2010 01:00 | Yukarı Çık
vatan size minnettar

siz varya bitanesiniz bu işin ak partisi yok allah razı olsun recep tayip erdoğan dan ben yerel gazeteci olarak bu aftan yararlanıyorum tşk
17 Aralik 2010 21:19 | Yukarı Çık
Emlak vergi borçları

Emlak vergi borçları da af kapsamına giriyor mu? Veraset yolu ile tarafımıza intikal etmiş taşınmazların vergi borçları nasıl ödenecek
17 Aralik 2010 10:39 | Yukarı Çık
60 ay

faizsiz 60 ay bir vergi barışı vergi yapılandırması pirim yapılandırması istiyoruz......
17 Aralik 2010 08:59 | Yukarı Çık
kıredi kartı

kıredikartıborcumvar avkatlık olmuş ve adımakayıtlı aracımvar araç için yakalatma çıkarmış taksit yapmak istedim olmaz dediler 2000 tl peşin vermeden yapmayız dediler ne yapmamlazım bana yardımcı olun
17 Aralik 2010 01:11 | Yukarı Çık
ne zaman?

tamam olacak dediniz Cumhuriyet tarihinin en büyük affı dediniz. Bizlerde dedik ki borcumuzu ödeyelim devlete kalmasın. Çok maaş verdi izde vatandaşlık görevimizi yerine getirelim ama ne zaman? Bu gün adrsime ihtar mektubu geldi aracım vergi borcundan dolayı haczedilmiş 15 güne kadar ödeyin veya taksitlendirin yoksa satış işlemine başlayacaz denilmiş. güzel bende bu yasadan faydalanarak ödeyeyim borcumu boğazımdan keserek eşten dostan yardımla ama ne zaman?
16 Aralik 2010 18:26 | Yukarı Çık
bilmeden naylon fatura

sayın bakanım 2005 kurduğum nakliye şirketimi aldığım faturalar naylon fatura çıkmıştır maliyeye gitim bana verdikleri cevap kesilen cezaları ödiyeceksin dediler bende 2006 olan bir faturanın neden şimdi bana ceza geliyor söyledim neden maliye heray beyaname vermeme rağmen beni uyarmadı aldığımız fatura ozaman gerçekte 3 yıl sonra naylon çıkıyor anlamıyorum sayın bakanım bana 120.000.tl yani yüzyirmi milyar eski parayla heryıl devlete kasko sigorta kesilen trafik cezalarıyla ve maliyeye 45.000 tl vergi veren bir vatantaşım şuanda tamammen durmuş durumdayım kesilen cezayı ödeyecek durumda değilim eyer bu yasayla ilgigli bizede bir imkan tanısa iyi olacak naylon fatura verenin üstüne gidin bilmeden alanın suçune
16 Aralik 2010 11:48 | Yukarı Çık
öğrenim kredi

öğrenim kredilerine ne gibi kolaylıklar gelecek. tamamen af olacakmı bilgilendirirseniz seviniriz saygılar
16 Aralik 2010 09:34 | Yukarı Çık
ne zaman

yasa ne zaman yürürlğğe girecek yoksa ertelendimi
15 Aralik 2010 18:56 | Yukarı Çık
mtv

torbadan mtv sgk yı acilen hemde hemen alıp yürürlüğe konursa esnafın iki ayağı bir pabuca girmemiş olur sayın başbakanımdan çok rica olunur. çünkü torbanın yükü çok ağır.
15 Aralik 2010 17:52 | Yukarı Çık
vergi affı

vergi affı yasası ne zaman yürürlüğe girecek
14 Aralik 2010 11:58 | Yukarı Çık
ne zaman

sayın bakanım ne zaman kesinleşecek ne zaman resmileşecek
13 Aralik 2010 17:42 | Yukarı Çık
kooperatif borçları

sayın yetkili:ben ist.başakşehir onurkent bünyesinde bulunan beşiktaş üniversiteliler kooperatifin bir üyesiyim bizim koop.üstkurulumuz olan onurkent koop.ine yaklaşık 300 bin asil ve 250 binde gecikme fazimiz var acaba bizde bu aftan yararlanacakmıyız?
13 Aralik 2010 17:02 | Yukarı Çık
ödemiştim

nisan ayında 1800 stopaj borcunu7200 olarak ödedim bukadar faiz boşamı ödedim paramızı geri alabilirmiyiz
13 Aralik 2010 16:25 | Yukarı Çık
bilmeden naylon fatura

sayın bakanım 2005de şiket kurdum metal aldığım üc beştane firma bana naylon fatura kesmiş ben bunları bilerek almadım ama şirkete yüklü cezalar kesildi ve bunları üc ad arac vererek maliye ödedim amahala borcum bitmiyor böyle gidersede bitmeyecek ömür boyukımızı cizgili biri olarak kalacam suc işledin diyorlar vergi denetmenleri sordum aldığım faturaları naylon olmadığını nasıl anlacam dedim cevap calıştığın fimalara araştıracaksın dediler sayın bakanım maliye vardım dedim ticaret yapacam a fimasının bilgilerini istiyorum dedim cevap kimsenin kişisel bilgilerini vermeyiz dediler sayın bakanım ben nasıl anlacam ozaman naylon fatura olduğunu şu an bütün banka hesaplarıma el kondu dedim vergi dayresine şu hesaplardaki şerhleri kaldırın hem şirket calıssın hemde cezalarımı ödeyim cevap böyle bir yetkilerinin olmadığını söylediler sayın bakanım namussuzların cezasını cekiyorum inşallah bu af kurtarır saygılarımla
13 Aralik 2010 10:15 | Yukarı Çık
tarih

vergi affı dediniz zamanını belirtin bizde işimizi ona göre yoluna koyalım
12 Aralik 2010 16:28 | Yukarı Çık
tarım kıredi kopratifleri

koyun borclarının da
11 Aralik 2010 13:10 | Yukarı Çık
vergi affı

Sayın Bakanım benim adıma kayıtlı otomun son 5 yıla kadar olan mot. taş. ver. si ve trafik borcunu ve faizini bankadan kredi çekerek ödedim.bu kapsamlı vergi affında benim gibi borcunu yasal faizi ile ödeyen vatandaşların durumlarını düzeltir ayarlamalar varmı.
10 Aralik 2010 22:21 | Yukarı Çık
tahattüt

Sayın bakanım biz yaptığımız senetleri ödeyemediğimiz için gelen icrayı durdurmak adına tahahütname yaptık. Bu arada da kendi masraflarını bile karşılayamaz hale gelen firmamızı kapattık. Şimdi aldığımız maaşla anca karnımız doyuyor, faturaları düşünemiyoruz bile. Fakat 3 ay hapis kararı olan senetler yüzünden polis korkusundan panik atak olduk.Bu konuya da kolaylık gösterseniz. Tabiki borcumuzu ödeyeceğiz ama bir nefes alsak......TAHAHÜTNAME Yİ İLGİLENDİREN BİR DEĞİŞİKLİK VARMI?
10 Aralik 2010 14:07 | Yukarı Çık
yılan hikayesine döndü

taviz tavizi doğurur diyen arkadaşım gücü olan zaaten öder benim geceleri uykym kaçıyo allah kimseyi borçlu yapmasın salya sümük konuşuyosun.millet zevkindenmi ödemedi bu paralari bizde yemedik içmedik işimiz ters gitti ne yapalım.bide niye bekletip duruyolar hadi elektrik kesiliyo zorla durduruyoz
10 Aralik 2010 08:30 | Yukarı Çık
Taviz Tavizi Doğurur.

Bu nedir anlamadım anlayan varsa anlatsın da bilelim. Yolsuzluk yaparsın, adam öldürürsün, dağa çıkar terörist olur masum insanların canına kıyarsın, polisi Askeri taşlarsın bu ülkede bişey olmaz hemen bi yasa çıkartılır bütün suçlar silinir unutulur. Ama hakkını ararsın, yemezsin içmezsin vergini tıkır tıkır ödersin eeee sonuç ortada sopayı yiyen yine sen olursun. Anlamadım abi vallaha anlamadım.... Ödül ve Cezanın dağılımını analayamadım.
07 Aralik 2010 10:07 | Yukarı Çık
ne zaman yapılacağı

benim 2006 yılında yazılan beş milyarlık bir ceza var faiziyle onbeş milyar olmuş..ben bu aftan fayda sağlayabilir miyim ve nezaman yapılacağı kjonusunda bir bilgi edinmek istiyorum.. bilgi verirseniz sevinirim
06 Aralik 2010 17:43 | Yukarı Çık
vergi borçlusuyum

sayın bakanım ben 1993 de esnaflığa başladım nakliyeciyim 4 çocuğum var hepsi okuyor.1998 deüç arkadaş şirket kurduk sayın çiller,in nisan paketinden nasibimizi fazlasıyla aldık kısacası battık ssk ve vergi borcumuz oldu şuanda kağıt üzerinde şirket mevcut vergimiz çalışıyor oda aidatımız çalışıyor kamyonumuz var kendi çapımıza göre işler oluyor ama malum VERGİ BORCUMUZ VAR SABUKALIYIZ araca fenni muayene yaptıramıyoruz iş verecek olalar banka hesabı istiyor hesap açamıyoruz açsak hesaba hemen haciz gelecek araç çürüyor çalışamıyoruz malumunuz borçlarımızda çığ gibi büyüyor.şimdi af geliyor ama bizim tek kaynağımız kamyonla nakliye ihalelere giremiyoruz ssk ve vergi borçlusuyuz odadan evrak alamıyoruz aidat borcumuz var bunlara bağlı olaraktan bankalar teminat vermiyor şirketi lav da edemiyoruz.haddim olmayarak sorarım size sayın bakanım biz bu labirentin çıkışına nasıl ulaşacağız.
06 Aralik 2010 16:18 | Yukarı Çık
banka alacakları

benim inşaat koop.üyeliğimden dolayı diğer üyeler gibi benim adımada kredi kullanıldı koop.inşaatı halen devam etmekte yaklaşık 10 yıl oldu asıl para cuzi bir miktar ancak faizi büyük meblağ bu borçlarında affa alınması birçok mağduru sevindirir.
05 Aralik 2010 15:34 | Yukarı Çık
BİZDE İSTERİ Bİ İYİLİK

SAYIN BAKANIM BEN VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN VE BORCU BULUNMAYAN ESNAFIM.YANİ BORÇUNU BİLREK ÖDEMEYENDE VARDIR ZOR DURUMDA OLUPTA ÖDEYEMİYENDE VARDIR. BENCE ÖNCE BUNLAR BULUNUP AYIKLANMASI GEREKİRDİ.ZAMANINDA ÖDEYİNLER HİÇ BİŞEDEN YARALANAMIYOR.CEVREMİZDE ESNAF OLUPTA VERGİ DAİRESİNİ YOLUNU BİLMEYENLERDE VARDI.BEN VERGİ ÖDERKEN O BENİM ÖDEDİĞİM VERGİ KADAR PARASI BAŞKA TÜRLÜ HARÇIYORDU. TABİRİ CAİZ İSE VERGİSİNİ ÖDEYENLER ENAYİ ANLAMINA GELİYOR.BORÇU OLMAYANLARADA İYİLİK BEKLİYORUZ.SAYGILARIMLA
04 Aralik 2010 12:08 | Yukarı Çık
VERGİ AFFI

SAYIN BAKANIM VERGİ AFFI NE ZAMAN KANUNLAŞACAK SAYGILAR VERGİ MAĞDURU
04 Aralik 2010 00:07 | Yukarı Çık
vergi yasası

yasa ne zaman meclisten geçecek herhangi bi tarih bellimi acaba
03 Aralik 2010 17:40 | Yukarı Çık
gerıden baslatmak

ben usulsuzlıkten ceza kestıler fakat bakanımız af baslan gıcını bıraz gerıden alsaydınızda benım cezalarımda taksıtlendırseydım yoksa ınanın ıs yerımı kapatmak zorunda kalacam saygılar
03 Aralik 2010 09:25 | Yukarı Çık
gözden kaçırıyorsunuz

sayın bakanım gözden kaçırdığınız bir konu var .oda işyerlerini kapamak soeunda kalmış firmalar.insanların zaten gelirleri yok denecek kadar az bu insanlara vadeyi 36 ay yapsanızda ödiyemezler sadece iş yerini kapamak zorunda kalan insanlara.firmalara vadeyi daha uzun yapmazsanız hedefinize ulaşamazsınız.herkez borcunu ödemek istiyor isteyene istediği kadar vadeyi uygun bir vade farkıyla ödemelerini saağlamanız lazım saygılar
02 Aralik 2010 14:13 | Yukarı Çık
hak adalet

sayın bakanım 28.12.2005ten üç günlük beyan vermemişim 900tl vergi borcu bildirildi bu hak mı adaletmi saygılarımla
02 Aralik 2010 01:10 | Yukarı Çık
sayın bakanım

ben bir esnafım ve aldıgım duyumlara göre naylon fatura kullananlarada af varmıs.peki düzgün bir şekilde işini yapan esnafla naylon faturayla vergi ödemeyen bir esnaf nasıl olurda gün gelince aynı terazide olabilir.bilemiyorum ama sanki bizler bu şuçlara bulaşmayark hata mı yaptık bakanım..........
29 Kasim 2010 15:15 | Yukarı Çık
Dosk Siteler: haber Kaynak gösterilemeden yayinlanamaz. Haberleri Haberleri